Ciągomierz

Powyżej pewnej wielkości urządzenia kotłowego (od ok. 10 m2 powierzchni ogrzewalnej) należy przewidzieć ciągomierz do kontroli ciągu komina. Płynowe ciągomierze z rurką ukośną są pewne i dokładne, wymagają jednak starannego obchodzenia się z nimi. Często stosowane przyrządy membranowe są w dolnym zakresie pomiarów bardzo niedokładne, a przy dłuższym użytkowaniu zmniejsza się pewność ich działania. Najlepiej nadają się ciągomierze pływakowe, jednak ze względu na wysoką cenę stosuje się je tylko przy dużych kotłach. Przyrząd pomiarowy należy umieścić w widocznym miejscu dla obsługi kotła może on być dołączany poprzez odpowiedni przełącznik do wielu punktów pomiarowych. Siłę ciągu należy mierzyć stale między wylotem spalin z kotła i zasuwą kominową. Regulator spalania. Każdy kocioł na opał stały otrzymuje regulator spalania w celu dostosowania wydajności kotła do chwilowego zapotrzebowania ciepła. Regulator ten zmienia dopływ powietrza do pale- niska, a co za tym idzie intensywność spalania, dzięki czemu utrzymuje się samoczynnie ustaloną temperaturę wody grzejnej (w przypadku kotłów wodnych) albo określone ciśnienie pary (w przypadku kotłów parowych). W małych kotłowniach stosuje się ze względów ekonomicznych przyrządy proste i mało kosztowne zgodnie z doświadczeniami jest to wystarczające, o ile tylko nie występują szybkie zmiany obciążenia i o ile nie zależy na utrzymywaniu dokładnej temperatury albo ciśnienia. Model prostego regulatora spalania dla kotła wodnego. Rurka sprężysta rozszerza się pod wpływem wzrostu temperatury wody i zamyka drzwiczki popielnika doprowadzającego powietrze do paleniska za pośrednictwem dźwigni i łańcuszka, względnie otwiera te drzwiczki przy zbyt małej wydajności kotła. Element sprężynujący musi być od .czasu do czasu wymieniany. Dwa rodzaje miarkowników spalania stosowanych często przy większych kotłach. Woda przepływa z dopływu B przez system rur stalowych A. Jeśli temperatura wody wzrasta ponad nastawioną wartość, to rurki A rozszerzają się jedynie w kierunku pionowym, gdyż pręt ściągający C nie dopuszcza do rozszerzenia poziomego. Pręty ściskające D rozchodzą się w kierunkach przeciwnych, wskutek czego dźwignia F obciążona przesuwanym ciężarem E obraca się, przesuwając prawe ramię ku dołowi i zamyka drzwiczki popielnikowe za pomocą łańcuszka umocowanego na końcu ramienia dźwigni. Jeśli natomiast temperatura wody spada poniżej wartości nastawionej, wtedy pręty ściskające DD wywołują unoszenie ciężaru E i obracanie dźwigni F w kierunku odwrotnym. Palacz może teraz ustawić dowolnie wartość temperatury, zmieniając długość łańcucha urządzeniem nastawczym. W miarkowniku membranowym para wchodząca przez otwór wraz ze wzrostem ciśnienia naciska coraz silniej na membranę b, która steruje odciążoną dźwignię ciągnącą c, i na której z lewej strony jest zawieszony łańcuszek połączony z drzwiczkami popielnika. Przy obniżaniu ciśnienia ciężar ciągnie dźwignię do dołu, a przez to umożliwia dopływ większej ilości powietrza pod ruszt. Wypełnienie wodne przestrzeni między a i b chroni membranę przed wpływami temperatury. Jako niezawodne w działaniu uważane są regulatory pływakowe. Ostatnio zyskują coraz większe znaczenie regulatory z użyciem siły pomocniczej, w połączeniu z zegarami wyłączającymi, termostatami pokojowymi i zewnętrznymi . [więcej w: forum bonsai, koszt studni głębinowej, pianki natryskowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum bonsai koszt studni głębinowej pianki natryskowe