Części składowe ogrzewań wodą ciepłą i ogrzewań parowych

W zwykłych ogrzewaniach centralnych szerokie zastosowanie znalazł typ kotła wykonany po raz pierwszy przez Strebla. Zaletą tego typu kotła jest jego niski koszt ze względu na produkcję seryjną, odporność materiału na korozję oraz możność montowania jednostek o dowolnej wielkości z niewielkiej ilości typów członów, które łatwo transportować na miejsce i składać, względnie wymieniać dalszą zaletą jest mała wysokość kotła i łatwość obsługi. Warunek, aby urządzenia ogrzewcze mogły działać bez stałego dozoru, zmusza do spalania w kotłach zaopatrzonych w lej zasypowy opału ubogiego w gazy i popiół. Stąd żeliwne kotły członowe służą przede wszystkim jako kotły do spalania koksu. W wykonaniach specjalnych, tak zwanych kotłach węglowych można również spalać ekonomicznie inny opał, jak chudy węgiel, brykiety, odpadki drewna itp. Można także wbudować do kotłów żeliwnych palniki gazowe albo olejowe. Przy ogrzewaniu wodnym i parowym stosuje się zwykle te same modele kotłów. Kotły te wolno jednak stosować według urzędowych przepisów w Niemczech jako kotły wodne tylko do temperatury zasilania 110 st. C, a jako kotły parowe do 0,5 atn. Wykonanie paleniska W kotłach żeliwnych rozróżnia się, podobnie jak i w piecach żelaznych, paleniska ze spalaniem górnym i ze spalaniem dolnym. W przypadku spalania górnego, powietrze i gazy spalinowe przenikają warstwę opału przez całą jej grubość. Cała ilość opału żarzy się lej zasypowy służy jednocześnie jako komora spalania. W przypadku spalania dolnego, spaliny ulatują na boki strefa spalania jest ograniczona do przestrzeni między rusztem, a dolnym końcem leja zasypowego. W miarę wypalania się opał obsuwa się z leja zasypowego. Przy spalaniu dolnym wysokość warstwy żaru pozostaje zatem stała, w przeciwieństwie do spalania górnego, a więc również opór przepływu spalin wewnątrz warstwy opału jest stały. Kotły o spalaniu dolnym można łatwiej utrzymywać w stałej wydajności cieplnej w okresie spalania, dają się one także łatwiej regulować niż kotły ze spalaniem górnym, gdzie większa masa paliwa objęta jest żarem. Natomiast kotły ze spalaniem górnym można Szybciej rozpalić i silniej przeciążać wymagają one mniejszej siły ciągu. Przy drobnoziarnistym koksie wykazują tendencję do wytwarzania tlenku węgla, przez co mogą powstać znaczne straty wskutek ni-zupełnego spalania. Obecnie wykonuje się powszechnie średnie i duże kotły ze spalaniem dolnym, zaś małe kotły ze względu na łatwiejszą konstrukcję – ze spalaniem górnym . [hasła pokrewne: forum bonsai, koszt studni głębinowej, pianki natryskowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum bonsai koszt studni głębinowej pianki natryskowe