Duże kotły

W dużych urządzeniach ogrzewczych spotyka się często centrale cieplne o 12 lub więcej kotłach. W centralach tych taka zaleta zwykłych kotłów na koks – jaką jest ich proste i niezawodne działa- nie bez dozoru – nie odgrywa wielkiej roli. Zaopatrywanie dużych kotłów w węgiel i usuwanie żużla w dużych kotłach jest trudniejsze i zabiera wiele czasu czynności te wymagają pewnej umiejętności i zręczności, zwłaszcza jeśli wydajność kotła podczas oczyszczania paleniska nie powinna być zmniejszona- Wielkich central cieplnych nie urządza się w piwnicach budynków mieszkalnych, dlatego nie ma tu znaczenia mała wysokość kotła. Przy powiększaniu urządzenia ogrzewczego nabiera znaczenia ze względów ekonomicznych dobór opału. Gatunki opału bardziej korzystne ze względu na cenę ciepła można najczęściej spalać tylko w dużych kotłach , gdzie przez zastosowanie mechanicznego paleniska uzyskuje się wysoki stopień wykorzystania opału, uproszczoną obsługę oraz spalanie o małym zadymieniu, co jest ważne w obrębie miast lub w okręgach mieszkalnych. W centralach cieplnych o wydajności do 2 kcal/h używa się w Niemczech przeważnie kotłów ogrzewczych o budowie standardowej. W przypadku urządzeń o większej wydajności trzeba zawsze rozważyć możliwość zastosowania dużych kotłów opalanych – o ile to możliwe – węglem. Kotły takie – dzięki wbudowaniu palenisk mechanicznych oraz urządzeń nawęglających – są znacznie kosztowniejsze od kotłów na koks, więc w poszczególnych przypadkach jedynie staranne obliczenia i ocena pod względem ekonomicznym mogą wykazać, gdzie leży granica zakresu stosowania obu rodzajów kotłów. [hasła pokrewne: nadproże strunobetonowe, ocieplenia poddasza, tynki gipsowe czy cementowo wapienne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nadproże strunobetonowe ocieplenia poddasza tynki gipsowe czy cementowo wapienne