Kanal badz tez przewód doprowadzajacy wode do studni

Wodę rzeczną ujmuje się bądź za pomocą przewodu ssawnego umieszczonego w korycie rzecznym, bądź też doprowadza się ją grawitacyjnie do studni zbiorczej, w której umieszczony jest kosz i przewód ssawny. Kanał bądź też przewód doprowadzający wodę do studni należy zaopatrzyć w kraty i zasuwy. Kraty powinny być podwójne: rzadkie (o prześwicie ok. 200 mm) dla ochrony przewodów przed większymi przedmiotami oraz gęste (o prześwicie ok. 20 mm) dla zatrzymania ryb, innych zwierząt i mniejszych przedmiotów. W celu zabezpieczenia ujęcia przed lodem dennym, osadzającym się na metalowych częściach ujęcia i zmniejszającym przepływ wody, lepiej jest ujmować wodę z zatok wykonanych przy brzegu. Woda w takich zatokach, łatwo pokrywa się lodem zabezpieczającym przed przechłodzeniem przyczyną tworzenia się lodu dennego. Budowa ujęcia wody rzecznej musi być dostosowana do miejscowych warunków z uwzględnieniem zastosowania różnych rozwiązań technicznych, przy zastosowaniu różnych materiałów (żeliwo, beton, żelbet itp. ) . Jedno z rozwiązań. Zamiast narzutu kamiennego może być stosowana krata oraz gęste siatki . Jeżeli nie ma warunków do budowy ujęcia brzegowego, wodę należy ujmować w nurcie rzeki, doprowadzając ją do studni przybrzeżnej, a następnie do stacji pomp . Woda do studni brzegowej może być doprowadzana za pomocą lewara . [więcej w: stylowe kuchnie, aparici, domy w stylu skandynawskim ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparici domy w stylu skandynawskim stylowe kuchnie