Kocioł gazowy o wysokiej wydajności

Jest to leżący kocioł płomieniówkowy, w którym palniki są umocowane przy ścianie przedniej przed płomieniówkami. Każda płomieniówka ma swój własny palnik umocowany na rozdzielaczu gazu, obracającym się wokół osi pionowej, wskutek czego łatwo dostać się do palników rur grzejnych. W płomieniówkach są umocowane ognioodporne spiralne wkładki szamotowe mają one dzięki zawirowaniu spalin i dodatkowemu promieniowaniu poprawić przejmowanie ciepła na wewnętrzną stronę rurowych powierzchni grzejnych. W tylnej części kotła zbiera się spaliny w komorze dymowej i za pomocą wentylatora odprowadza do komina. Wydajność kotła dostosowuje się do zapotrzebowania przez jednoczesne dławienie ilości powietrza i gazu, wskutek czego można przeprowadzać regulację w zakresie wydajności 1 : 3 bez pogarszania sprawności. Kotły gazowe tego typu mogą przystosowywać się do szybkich zmian obciążenia. Ze względu na wysoki koszt paliwa, kotły opalane gazem powinny być szczególnie starannie izolowane przed stratami ciepła. Z zasady należy także stosować izolację o wysokiej wartości na przewodach rozprowadzających ciepło do przyłączonych przyrządów grzejnych. Urządzenia zabezpieczające i regulujące. Kotły gazowe mogą być dostosowane do obsługi ręcznej albo do pracy półautomatycznej, względnie całkowicie zautomatyzowanej. Istnieją niedrogie i pewne w działaniu urządzenia regulacyjne, a samoczynna regulacja przynosi prócz uproszczenia działania również i oszczędności ciepła, dla- tego jedynie w wyjątkowych przypadkach rezygnuje się z jej stosowania. Często łączy się przyrządy regulacyjne z dodatkowymi urządzeniami zabezpieczającymi. Na przykład przy obniżeniu ciśnienia gazu poniżej pewnej wartości minimalnej palnik zostaje odłączony (zabezpieczenie przed brakiem gazu) albo przy braku zapłonu – dopływ gazu zostaje przerwany (zabezpieczenie zapłonu). W kotłach parowych można także powiązać z tym zabezpieczenie w razie braku wody, a w kotłach wodnych zabezpieczenie w razie przekroczenia górnej granicy temperatury wody zasilającej. [więcej w: domy w stylu skandynawskim, porzadek toskanski, olx białogard ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy w stylu skandynawskim olx białogard regulus grzejniki kanałowe