Kocioł typu “Emma”

Składa się on z przedniej części obejmującej palenisko z koszem zasypowym i dołączonej części tylnej, obejmującej powierzchnię ogrzewalną utworzoną z pionowych płomieniówek. Palenisko, względnie kosz zasypowy są chłodzone powierzchniami ogrzewalnymi w formie pionowych rur lub ścianek b. Cały kocioł wykonany ze stali jest pokryty matami izolacyjnymi oraz chroniony od zewnątrz płaszczem blaszanym. Wentylator podmuchowy umieszczony ponad drzwiczkami paleniskowymi dostarcza powietrze do spalania. Ilość powietrza jest regulowana przez regulator temperatury lub ciśnienia, który dławi odpowiednio przekrój wlotowy powietrza, a również wyłącza silnik wentylatora. Kocioł parowy lub wodny wykonany jest w trzech typach i w szeregu wielkościach, których wydajność wynosi 200 000 -7- 2 000 000 kcal/h. Godne uwagi z punktu widzenia techniki spalania jest to, że główny dopływ powietrza do spalania doprowadzony jest poziomo poprzez warstwę koksu (spalanie poprzeczne). Szeregi rur, zamykające dolny szyb opału od przodu i od tyłu tworzą pionowy ruszt zapewniający równomierny rozdział powietrza na całej szerokości i wysokości warstwy żaru. Wskutek takiego urządzenia w czasie spalania jednego ładunku przekroje przepływu powietrza pozostają wolne, a więc niezależnie od gromadzenia się i usuwania pozostałości spalania – można praktycznie osiągnąć stałą wydajność kotła. Dolny płaski ruszt żeliwny c podtrzymuje warstwę opału i służy jednocześnie jako ruszt dopalający gromadzące się tu pozostałości. Dlatego też część powietrza do spalania jest doprowadzana pod ruszt płaski, zaś powietrze pozostałe wprowadzane jest do komory spalania za pomocą rury d zaopatrzonej w dysze jako powietrze wtórne. Palenisko przedstawia więc rodzaj paleniska półgazowego. w którym tlenek węgla CO, pozostający w warstwie koksu przez niezupełne spalanie albo przez redukcję, jest ostatecznie spalany w komorze paleniskowej. Podział powietrza dopływowego na powietrze pierwotne i powietrze wtórne należy odpowiednio na- stawiać w zależności od rodzaju opału i od jego granulacji, aby zapewnić całkowite spalanie przy możliwie najmniejszym nadmiarze powietrza. Pozostałości po spalaniu usuwa się na przednią część rusztu za pomocą tłoka e, który trzeba od czasu do czasu uruchamiać ręcznym pokrętłem zewnętrznym. Popiół i żużel po ostudzeniu wyciąga się do wózka i odwozi z kotłowni. Palenisko można zasilać koksem o rozmaitej wielkości uziarnienia. Wydajność kotła można regulować w szerokich granicach po wyłączeniu wentylatora i po zamknięciu klapy powietrznej wydajność spalania może spaść w przeciągu niewielu minut z pełnej mocy do wartości ok. 20% W szczelnym kotle można utrzymywać przez 24 godziny minimalną wydajność równą 4% nominalnej bez potrzeby powtórnego rozpalania. Kocioł taki pracuje z dobrą sprawnością wskutek małego nadmiaru powietrza i dużej dodatkowej powierzchni ogrzewalnej. W praktycznym użytkowaniu w zakresie wydajności 1 : 5 ustalono sprawność między 80 i 86%. [przypisy: ornament stylu doryckiego, kto wynalazł beton, panele fotowoltaiczne opłacalność ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kto wynalazł beton ornament stylu doryckiego panele fotowoltaiczne opłacalność