Motyw leku segmentowego i plaskiego na tle sciany.

Motyw łęku segmentowego i płaskiego na tle ściany. Najprostsze zastosowanie łęku półkolistego z równym podziałem na kamienie bez powiązania z otaczającym murem uwidoczniono. Przykładem bogato opracowanego łęku, związanego z murem oraz wydobycia rysunku ozdobnego spoin. Przykład doskonałego operowania łękami, które wzbogacają rozwiązanie ściany. Łęki półkoliste odciążają nadproża otworów płaskich. Mocny i charakterystyczny motyw ostrołuku wykonanego w kilku uskokach lub oprofilowaniach. Wszystkie przytoczone przykłady podano w obróbce kamiennej. Wykonanie łęków z tego samego materiału co ściana organicznie zespalało otwór z murem. Z pojęciem otworu łączy się element architektoniczny zwany filarem. Jest to część muru zawarta między dwoma otworami. Przy rzadko rozstawionych otworach filar jest bardzo szeroki, lecz gdy otwory są blisko siebie, wymiar filaru ma niewielkie rozmiary, a nieraz staje się małą kolumienką. Kolumną lub słupem nazywamy nośny element pionowy o przekroju kolistym lub wielobocznym. Elementy nośne pionowe o przekrojach prostokątnych nazywamy filarami . Rzuty poziome fila/ów mogą być kwadratowe o boku równym grubości muru. Jednakże filary międzyokienne najczęściej mają kształt prostokąta , którym mniejszy bok odpowiada grubości muru. [przypisy: wilgotność powietrza, lekkie ścianki działowe, wełna mineralna isover ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: lekkie ścianki działowe wełna mineralna isover wilgotność powietrza