Pierwsze leki

Pierwsze łęki stosowane przez Rzymian miały kształt półkolisty. Epoki następne: starochrześcijańska, bizantyjska i romańska również stosowały łęki półkoliste. Konstrukcja a łęków rozwiązała zagadnienie przestrzeni. Znikły już wąskie rozstawy i otwory. Farma kolista nadała nowy wyraz architektoniczny budowlom. Wspaniałe budynki użyteczności publicznej mają obszerne wnętrza /przekryte łękami i sklepieniami. Wprowadzenie do konstrukcji łęków wywołało parcie ukośne na mury . Siły ukośne przeniesione na mury mogły; spowodować ich odchylenie; dlatego też łęki zmuszały do stosowania grubszych murów, przypór, ściągów i innych konstrukcji przenoszących parcie ukośne. Forma łęku, jego podział na klińce stanowi sam w sobie wyborny motyw architektoniczny, który przez szereg wieków należycie wykorzystywano. [podobne: wilgotność powietrza, lekkie ścianki działowe, wełna mineralna isover ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: lekkie ścianki działowe wełna mineralna isover wilgotność powietrza