Pierwsze próby wykonania otworów

Pierwsze próby wykonania otworów w grubszych murach cyklopowych czy warstwowych napotykały duże trudności. Konieczność zostawiania w murach przejść, bram, strzelnic czy innych otworów zmusiła starożytnych budowniczych do szukania sposobów przekrywania otworów. Mniejsze otwory przekrywana jednolitymi głazami. Gdy jednak kamień nie wystarczał, wysuwano stopniowo z obu stron kamienie wspornikowe w kilku warstwach, po czym przykrywano je jednym kamieniem . Otworów o dużych rozpiętościach tym sposobem nie mama było wykonać. Przekrycie takiego otworu dawało wrażenie konstrukcji prymitywnej. Jedną z prób rozwiązania architektonicznego przekrycia otworu była Lwia Brama w Micenach (Grecja archaiczna). Jest to wspaniały przykład rozwiązania przekrycia płaskiego w kamieniu. Głaz poziomy, zgrubiony w środku, oparto na węgarach pionowych. Dla zmniejszenia obciążenia nadproża wprowadzono trójkąt odciążający, wykonany z kamieni wysuniętych. Przestrzeń trójkątną wypełniono płaskorzeźbą z wyobrażeniem dwóch lwów strzegących kolumny- symbolu ołtarza. Rozwiązanie to daje przykład doskonałego połączenia logicznej konstrukcji z elementem dekoracyjnym. Starożytni Grecy posługiwali się wyłącznie poziomym przekryciem w postaci ciosów opartych na podporach. Miękki kamień nadający się do obróbki stwarzał możliwości wydobywania w nim oprofilowania (architraw). Jednakże najczęściej stosowano nadproża gładkie, o przekroju prostokątnym. [hasła pokrewne: nadproże strunobetonowe, ocieplenia poddasza, tynki gipsowe czy cementowo wapienne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nadproże strunobetonowe ocieplenia poddasza tynki gipsowe czy cementowo wapienne