porzadek toskanski

Belkowanie wszystkich porządków składa się z 3 części: z architrawu, fryzu i gzymsu.
W porządku toskańskim architraw i fryz są gładkie, oddzielone od siebie półeczką. Architraw jest nieco niższy od fryzu. Gzyms toskański składa się z 3 części – 2 uskoków i płycienia. Belkowanie toskańskie bardzo proste, lecz szlachetne w swej formie i proporcjach, stanowi przykład osiągnięcia prostymi środkami doskonałego efektu. W porządku doryckim architraw jest niski i gładki. Fryz stanowi bardzo mocny akcent architektoniczny złożony z tryglifów i metop ustawionych na przemian. Tryglify są ustawione w osiach kolumn po jednej oraz po dwie lub po trzy w inter kolumnach (między kolumnami). Pola między try1glifumi nazywają się metopami. Kształt metop powinien być zbliżony do kwadratów. Metopy najczęściej wypełniano płaskorzeźbami. [hasła pokrewne: domy w stylu skandynawskim, porzadek toskanski, olx białogard ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy w stylu skandynawskim olx białogard regulus grzejniki kanałowe