Poslugiwanie sie poziomym elementem nadproza

Posługiwanie się poziomym elementem nadproża stworzyło architekturę grecką, którą cechują pionowe kolumny (podpory) i belkowanie poziome (nadproża). Skutkiem tego systemu było stosowanie małych odstępów między podporami, tzn. takich odstępów, przy których mogłyby być ułożone poziome nadproża kamienne . Dlatego też kolumny świątyń greckich stały dość blisko siebie, stanowiąc zwarte szeregi. Przykład, otworu w murze obronnym. Inaczej tę sprawę rozwiązali Rzymianie. Byli oni ludźmi bardziej praktycznymi. Małe szerokości otworów i ciasne rozstawy kolumn ich nie zadowalały. W poszukiwaniu nowych konstrukcji, dających większe możliwości przekrywania otworów i przestrzeni w oparciu Q doświadczenie Etrusków, wprowadzili oni masowo sklepienie łukowe. Zasadą sklepienia jest ułożenie na łuku kamiennych klińców ściśle dopasowanych do siebie. Na skutek trapezowego kształtu poszczególnych kamieni niemożliwe jest wysunięcie się żadnego bez rozsunięcia się całego sklepienia. Przekrycie łukowe nazywamy łękiem. [przypisy: nadproże strunobetonowe, ocieplenia poddasza, tynki gipsowe czy cementowo wapienne]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nadproże strunobetonowe ocieplenia poddasza tynki gipsowe czy cementowo wapienne