Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

Ogrzewanie elektryczne

Tuesday, February 27th, 2018

Nawet po uwzględnieniu lepszej sprawności przetwarzania energii przy czym stosunek liczb porównawczych przesuwa się na korzyść wysoko- wartościowych nośników energii, co uwzględnia fakt, że elektryczny piec grzejny przetwarza energię doprowadzoną prądem całkowicie w ciepło – trzeba stwierdzić, że wysokie koszty użytkowania ogrzewania elektrycznego wykluczają jego zastosowanie w szerszym zakresie. Wyjątek stanowią okolice dysponujące nadwyżką prądu z elektrowni wodnych (Skandynawia, Szwajcaria). Koszt prądu nocnego jest tu tak niski, że opłaca się akumulować ciepło w akumulacyjnych piecach ceramicznych albo w zbiornikach wody gorącej i wykorzystywać je do stałego ogrzewania pomieszczeń W warunkach polskich wzajemne ustosunkowanie się ceny ciepła uzyskanego przy spalaniu paliw stałych, gazu i przy użyciu prądu elektrycznego przedstawia się podobnie jak w NRF. Przyjmując koszt opału z r. 1960 (wg danych SPEC), koszt 1 m3 gazu miejskiego (dla Warszawy) 0,50 zł, koszt 1 kWh – 0,39 zł i średni koszt węgla o wartości opałowej 4000 kcal/kG, loco stacja kolejowa 131 zł/t, koszt trans- portu 50 zł/t przy średniej sprawności kotła ogrzewczego 60ilo, wytworzenie 106 kcal kosztuje: przy użyciu węgla 75 zł, przy użyciu gazu miejskiego 166 zł, przy użyciu prądu elektrycznego 453 zł, a zatem koszt ciepła uzyskanego z węgla, gazu i prądu elektrycznego ułoży się w stosunku 1:2-2:6. U nas zwykle stosuje się energię elektryczną do ogrzewania pomieszczeń tylko w przypadkach specjalnych, na przykład jako ogrzewanie uzupełniające albo jako ogrzewanie pomieszczeń. używanych jedynie okresowo, przede wszystkim w porze przejściowej. Wszystko co powiedziano o zaletach technicznych i wygodach w przypadku ogrze- wania gazowego odnosi się również, a nawet jeszcze bardziej, do ogrzewania elektrycznego. Energia elektryczna może być wyjątkowo łatwo doprowadzona za pomocą przewodów. Ze względu na to, że nie trzeba odprowadzać żadnych produktów spalania, grzejniki elektryczne mogą być przenośne i ustawiane dowolnie w pomieszczeniu. Prawie wyłącznie przyjęto zasadę grzania oporowego. Jako przewodniki grzejne służą cienkie druty, wstążki albo folia ze stopów metali, które ogrzewają się podczas przepływu prądu. Spirale grzejne ułożone na otwartej powierzchni prętów ceramicznych nagrzane są z zasady do bardzo wysokich temperatur. Oddają one ciepło przeważnie przez promieniowanie i dlatego przy zastosowaniu metalowego lustra można tym ciepłem kierować (reflektory grzejne i inne piece promieniujące). Druty grzejne w formie spirali można również ułożyć wewnątrz materiału izolacyjnego i chronić w ten sposób przed uszkodzeniami mechanicznymi, przez umieszczenie w rurze spełniającej rolę płaszcza. Tego rodzaju grzejniki rurowe (w różnych postaciach) służą bezpośrednio albo pośrednio do ogrzewania pomieszczeń). Używa się je na przykład do ogrzewania ławek w kościołach oraz do ogrzewania pojazdów, a także jako promieniujące grzejniki gzymsowe zaopatrzone w osłony z blachy lub jako promienniki bezpośrednie. [patrz też: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, listwy przysufitowe ]

Kocioł typu Strebel-Automatic

Saturday, February 24th, 2018

Kocioł typu Strebel-Automatic składa się – podobnie jak typy większych kotłów żeliwnych – z dwóch symetrycznych połówek, które otaczają szyb na opał. Część opromieniowana leżąca wewnątrz jest podobna do kotłów stromorurkowych z walczakami i lekko wygiętymi opłomkami. Przestrzenie wodne walczaków z przedniej i tylnej strony kotła są połączone przewodami. Do powierzchni ogrzewalnej opromieniowanej przylegają z zewnątrz powierzchnie ogrzewalne stykowe w postaci zwykłych członów kotłowych, między którymi do obu dolnych kanałów zbiorczych przechodzą gazy spalinowe. Przestrzenie wodne ujęte w powierzchnie ogrzewalne opromieniowane i stykowe połączone są ze sobą rurami łącznikowymi. Powierzchnia ogrzewalna opromieniowana jest zawieszona na ramie kotła, zaś stykowa powierzchnia ogrzewalna – umocowana na żeliwnych kanałach zbiorczych spalin obie części mogą więc rozszerzać się niezależnie od siebie. Dolne zakończenie komory spalania tworzy trójkątny ruszt chłodzony wodą z obustronnym płaskim rusztem dopalającym. Ruszt jest mechanicznie oczyszczany za pomocą ruchomych rusztowin poruszanych przez wahacze między członami rusztu stałego, wskutek czego popiół i żużel wpadają do znajdujących się pod spodem skrzynek, umieszczonych na wózkach wysuwanych do przodu. Wydajność kotła można dostosować do istniejącego zapotrzebowania przez dławienie ciągu w zależności od temperatury zasilania lub ciśnienia pary. Oczyszczanie rusztu jest uruchamiane samoczynnie przez czujkę termostatyczną umieszczoną pod rusztem. Kocioł ten ma podobne właściwości regulacyjne i podobną sprawność jak opisany poprzednio kocioł ze spalaniem poprzecznym. Pracuje on przy ciągu naturalnym (6 mm H20) i przy bardzo małym nadmiarze powietrza. Jeśli używa się koksu o drobnym uziarnieniu, trzeba wówczas zmniejszyć wysokość warstwy żaru. Kocioł buduje się o wydajnościach 0,8 -1,6 106 kcal/h. Dalsze nowe typy kotłów o wysokiej wydajności są podane w literaturze specjalnej. [podobne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, listwy przysufitowe ]