Posts Tagged ‘Kamień dekoracyjny’

Leki znajduja zastosowanie w róznych epokach.

Sunday, February 18th, 2018

Gotyk stosujący z reguły pionowe, smukłe proporcje, wprowadza również smukłą linię łuku. Pojawia się ostrołuk złożony z dwóch odcinków łuku kolistego, zakreślonych z 2 środków. Im wyższy jest łuk, tym mniejsze jest parcie ukośne. Miało to również znaczenie konstrukcyjne w epoce gotyckiej, bo umożliwiało stosowanie smukłych filarów. Im bardziej rozstawione są środki łuków, tym smuklejszy jest ostrołuk. Odrodzenie przywraca łęki półkoliste, jak również często stosuje sklepienie płaskie (nadproża poziome). W epoce baroku zjawiają się łęki segmentowe oraz eliptyczne i koszowe o proporcjach leżących lub stojących. W budowie schodów znajduje zastosowanie łęk “łabędzia szyja” . [więcej w: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny]

Pierwsze leki

Sunday, February 18th, 2018

Pierwsze łęki stosowane przez Rzymian miały kształt półkolisty. Epoki następne: starochrześcijańska, bizantyjska i romańska również stosowały łęki półkoliste. Konstrukcja a łęków rozwiązała zagadnienie przestrzeni. Znikły już wąskie rozstawy i otwory. Farma kolista nadała nowy wyraz architektoniczny budowlom. Wspaniałe budynki użyteczności publicznej mają obszerne wnętrza /przekryte łękami i sklepieniami. Wprowadzenie do konstrukcji łęków wywołało parcie ukośne na mury . Siły ukośne przeniesione na mury mogły; spowodować ich odchylenie; dlatego też łęki zmuszały do stosowania grubszych murów, przypór, ściągów i innych konstrukcji przenoszących parcie ukośne. Forma łęku, jego podział na klińce stanowi sam w sobie wyborny motyw architektoniczny, który przez szereg wieków należycie wykorzystywano. [podobne: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]