Posts Tagged ‘kamień elewacyjny’

Duże kotły

Sunday, February 25th, 2018

W dużych urządzeniach ogrzewczych spotyka się często centrale cieplne o 12 lub więcej kotłach. W centralach tych taka zaleta zwykłych kotłów na koks – jaką jest ich proste i niezawodne działa- nie bez dozoru – nie odgrywa wielkiej roli. Zaopatrywanie dużych kotłów w węgiel i usuwanie żużla w dużych kotłach jest trudniejsze i zabiera wiele czasu czynności te wymagają pewnej umiejętności i zręczności, zwłaszcza jeśli wydajność kotła podczas oczyszczania paleniska nie powinna być zmniejszona- Wielkich central cieplnych nie urządza się w piwnicach budynków mieszkalnych, dlatego nie ma tu znaczenia mała wysokość kotła. Przy powiększaniu urządzenia ogrzewczego nabiera znaczenia ze względów ekonomicznych dobór opału. Gatunki opału bardziej korzystne ze względu na cenę ciepła można najczęściej spalać tylko w dużych kotłach , gdzie przez zastosowanie mechanicznego paleniska uzyskuje się wysoki stopień wykorzystania opału, uproszczoną obsługę oraz spalanie o małym zadymieniu, co jest ważne w obrębie miast lub w okręgach mieszkalnych. W centralach cieplnych o wydajności do 2 kcal/h używa się w Niemczech przeważnie kotłów ogrzewczych o budowie standardowej. W przypadku urządzeń o większej wydajności trzeba zawsze rozważyć możliwość zastosowania dużych kotłów opalanych – o ile to możliwe – węglem. Kotły takie – dzięki wbudowaniu palenisk mechanicznych oraz urządzeń nawęglających – są znacznie kosztowniejsze od kotłów na koks, więc w poszczególnych przypadkach jedynie staranne obliczenia i ocena pod względem ekonomicznym mogą wykazać, gdzie leży granica zakresu stosowania obu rodzajów kotłów. [hasła pokrewne: kamień elewacyjny, listwa przypodłogowa, Listwy przypodłogowe ]

wrazenie statycznosci konstrukcji

Thursday, February 22nd, 2018

Wyskoki w kierunku ku dołowi w stopie i cokoliku piedestału zwiększają wrażenie statyczności konstrukcji. Wyskoki w kierunku do góry w gzymsach i głowicach .mają na celu ochronę przed wpływami atmosferycznymi albo przenoszą ciężar z elementów poziomych na pionowe. Szczególnie jaskrawo występuje konieczność wprowadzenia kwadratowego zakończenia głowic przy układaniu architrawu na kolumnach narożnych. Oprócz znaczenia konstrukcyjnego wyskoki mają wielkie uzasadnienie plastyczne. Wyskoki rozszerzające się ku górze rzucają cienie na niżej położone elementy architektoniczne, stwarzając efekt kontrastu jasnej ściany i cienia. Wyskoki rozszerzające się ku dołowi odwrócone są wypukłościami do góry, odbijają refleksy słoneczne i grają błyskami. Dzięki dobrze wyważonej równowadze elementów poziomych i pionowych, w porządkach architektonicznych wytwarza się poczucie ładu, harmonii, równowagi i spokoju. [więcej w: kamień elewacyjny, listwa przypodłogowa, Listwy przypodłogowe ]