Posts Tagged ‘listwa ścienna’

Kocioł gazowy o wysokiej wydajności

Saturday, February 24th, 2018

Jest to leżący kocioł płomieniówkowy, w którym palniki są umocowane przy ścianie przedniej przed płomieniówkami. Każda płomieniówka ma swój własny palnik umocowany na rozdzielaczu gazu, obracającym się wokół osi pionowej, wskutek czego łatwo dostać się do palników rur grzejnych. W płomieniówkach są umocowane ognioodporne spiralne wkładki szamotowe mają one dzięki zawirowaniu spalin i dodatkowemu promieniowaniu poprawić przejmowanie ciepła na wewnętrzną stronę rurowych powierzchni grzejnych. W tylnej części kotła zbiera się spaliny w komorze dymowej i za pomocą wentylatora odprowadza do komina. Wydajność kotła dostosowuje się do zapotrzebowania przez jednoczesne dławienie ilości powietrza i gazu, wskutek czego można przeprowadzać regulację w zakresie wydajności 1 : 3 bez pogarszania sprawności. Kotły gazowe tego typu mogą przystosowywać się do szybkich zmian obciążenia. Ze względu na wysoki koszt paliwa, kotły opalane gazem powinny być szczególnie starannie izolowane przed stratami ciepła. Z zasady należy także stosować izolację o wysokiej wartości na przewodach rozprowadzających ciepło do przyłączonych przyrządów grzejnych. Urządzenia zabezpieczające i regulujące. Kotły gazowe mogą być dostosowane do obsługi ręcznej albo do pracy półautomatycznej, względnie całkowicie zautomatyzowanej. Istnieją niedrogie i pewne w działaniu urządzenia regulacyjne, a samoczynna regulacja przynosi prócz uproszczenia działania również i oszczędności ciepła, dla- tego jedynie w wyjątkowych przypadkach rezygnuje się z jej stosowania. Często łączy się przyrządy regulacyjne z dodatkowymi urządzeniami zabezpieczającymi. Na przykład przy obniżeniu ciśnienia gazu poniżej pewnej wartości minimalnej palnik zostaje odłączony (zabezpieczenie przed brakiem gazu) albo przy braku zapłonu – dopływ gazu zostaje przerwany (zabezpieczenie zapłonu). W kotłach parowych można także powiązać z tym zabezpieczenie w razie braku wody, a w kotłach wodnych zabezpieczenie w razie przekroczenia górnej granicy temperatury wody zasilającej. [więcej w: ocieplenie poddasza, listwa ścienna, listwy ścienne ]

Urządzenie regulacyjnego paleniska gazowego ogrzewania wodą ciepłą

Friday, February 23rd, 2018

Strumień dopływającego do paleniska gazu przechodzi najpierw przez zabezpieczający regulator ciśnienia a, który zabezpiecza palnik przed wahaniami ciśnienia w sieci, a więc reguluje równomierność spalania, a równocześnie przerywa dopływ gazu przy przekroczeniu dolnej granicy ciśnienia. Współpracując z zabezpieczeniem zapłonu g regulator ciśnienia zamyka dopływ gazu również wtedy, gdy gaśnie płomień zabezpieczający (dyżurny), a otwiera dopływ gazu dopiero po za- paleniu tego płomienia. Za regulatorem ciśnienia jest umieszczony właściwy regulator przepływu gazu b jest on sterowany czujnikiem tempera- tury c umieszczonym w obiegu wodnym ogrzewania. Można więc utrzymywać stałą temperaturę zasilania, ustalaną zależnie od temperatury zewnętrznej, a niezależnie od poboru ciepła (praca półautomatyczna). Jeśli wydajność kotła ma być sterowana bezpośrednio w zależności od temperatury pomieszczenia (praca w pełni zautomatyzowana), wtedy trzeba dołączyć do przewodów sterujących zaworu regulacyjnego czujnik umieszczony w pomieszczeniu czujnik c służy w tym przypadku jedynie do ograniczania temperatury od góry lub do uniknięcia wrzenia w kotle. W kotłach parowych można uniknąć w ten sposób przekroczenia najwyższego ciśnienia roboczego i wyrzucenia pary przez przyrząd bezpieczeństwa. Przewody sterujące przepływ gazu zakończone są plomieniami regulującymi strumień d w komorze spalania. Jeżeli między czujnikiem pokojowym a kotłownią jest duża odległość, stosuje się obecnie elektryczne przenoszenie impulsów sterujących, na przykład przez włączanie zaworu magnetycznego w przewodach sterowanych przez elektryczny termostat. Wydajność kotła można dostosowywać do zmian zapotrzebowania cie- pła zarówno przez dławienie dopływu gazu, jak i przez palenie z przerwami. Pierwszy rodzaj regulacji jest możliwy jedynie w pewnym zakresie, ponieważ nie można przekroczyć najmniejszej wartości wydajności palników. W małych urządzeniach i w pojedynczych kotłach stosuje się więc częściej palenie z przerwami, zwane również regulacją pulsacyjną albo regulacją dwupunktową. Palniki pracują wtedy zawsze przy pełnej wydajności, a więc z dobrą sprawnością i przy wyższych temperaturach spalin wymaganych dla uniknięcia skraplania pary. Skoki wydajności kotła przy ogrzewaniu centralnym dają się ledwie odczuć w temperaturze pomieszczenia, na co wpływa pojemność masy budynku a częściowo także urządzenia grzejnego. Czas włączania trzeba dostosować do właściwości instalacji ogrzewczej uwzględniając przy tym utrzymywanie wymaganej temperatury. [podobne: ocieplenie poddasza, listwa ścienna, listwy ścienne ]