Predkosc przeplywu wody u wlotu

Prędkość przepływu wody u wlotu wynosi 0,10-0,20 misek, skąd wynika odpowiednia średnica przewodów. Wlot należy ustawić równolegle do kierunku przepływu lub od strony wody dolnej – nigdy pod prąd. Pożądana jest możność płukania przewodów na ujęciu; należy także stosować przewody podwójne, ze względu na ewentualne uszkodzenia. Przy wyborze miejsca ujęcia należy uwzględnić możliwość zanieczyszczenia rzeki i ujęcie zakładać powyżej wylotów kanałów ściekowych. Poza tym należy wziąć pod uwagę najniższy stan wody, zmienność i charakter koryta rzecznego, prędkość przepływu wtedy, przydatność terenu do budowy stacji pomp i urządzeń do uzdatniania wody, koszt budowy przewodów do oczyszczalni i do miejsc rozbioru. W celu uzyskania odpowiedniej głębokości przy ujmowaniu wody z potoków lub małych rzek, wodę spiętrza się za pomocą jazów stałych lub ruchomych. [podobne: nadproże strunobetonowe, tynki gipsowe czy cementowo wapienne, porządek toskański ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nadproże strunobetonowe porządek toskański tynki gipsowe czy cementowo wapienne