Rodzaje kotłów

Kotły żeliwne członowe mogą mieć do 70 m2 powierzchni ogrzewalnej:· a wydajność do 550 000 kcal/h. Pojedyncze człony kotła są elementami żeliwnymi, które tworzą po zmontowaniu ruszt komorę spalania i kanały spalinowe. W górnej i dolnej części członów znajdują się otwory z lekkim stożkowym nawierceniem, które służą do łączenia przestrzeni wewnętrznych za pomocą stożkowych złączek. Złączki są uszczelnione przez docisk stanowią one jednocześnie mechaniczne połączenie poszczególnych członów kotła. Nadlewy na zewnątrz członów, uszczelnione przy montowaniu kotła specjalnym kitem kotłowym, rozdzielają poszczególne. kanały spalinowe i oddzielają je od zewnątrz. Mały kocioł używany np. do ogrzewań mieszkaniowych albo do przygotowywania ciepłej wody. Człon przedni zawiera drzwiczki paleniskowe i drzwiczki do ładowania opału, a człon końcowy ma kołnierz do przyłączenia przewodów rurowych i górnego wylotu spalili: Jeśli nie jest pożądane bezpośrednie oddawanie ciepła z kotła do. pomieszczenia, wtedy kocioł zaopatruje się w płaszcz izolacyjny . Większe kotły składają się z półczłonów. Do dolnej części tylnego człona kotła umocowuje się kształtkę przyłączną. która doprowadza kondensat albo wodę powrotną oddzielnie do obu połówek kotła. W podobny sposób jest umieszczona kształtka przyłączna na górnej części przedniego człona (czasem i tylnego), która prowadzi czynnik grzejny od obu części kotła do przewodu zasilającego. Każdy człon kotła ma połowę rusztu w najczęściej spotykanych rodzajach kotłów ruszt jest wykonany z chłodzeniem wodnym. Większe kotły członowe, oprócz drzwiczek do ładowania, umieszczonych w przedniej ścianie, mają także górny otwór zasypowy umożliwiający nawęglanie kotła z taczek z pomostu umieszczonego na kotłach. Spaliny po opuszczeniu komory spalania prze- chodzą kanałami wstępującymi i opadającymi między poszczególnymi członami kotła do bocznych kanałów zbiorczych. Specjalne przewody spali- nowe łączą te kanały z czopuchem. Przewody zaopatrzone są w zasuwy dymowe, którymi można regulować ciąg kominowy. Kanały dymowe w ko- tle można czyścić przez górne albo boczne pokrywy. Węgiel i brykiety z węgla brunatnego, ze względu na dużą zawartość gazów, wytwarzają długi płomień przy spalaniu się. Oprócz powietrza, które dociera do warstwy opału od dołu przez ruszt, wymagany jest również dopływ powietrza wtórnego, które dostatecznie nagrzane musi być doprowadzone tuż ponad warstwę paliwa. [patrz też: ornament stylu doryckiego, kto wynalazł beton, panele fotowoltaiczne opłacalność ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kto wynalazł beton ornament stylu doryckiego panele fotowoltaiczne opłacalność