Ujecie wody przemyslowej

Ujęcie wody przemysłowej może być znacznie prostsze i tańsze, np. przy brzegu jeziora. Możliwe to jest po zabezpieczeniu rurociągu przed zamuleniem i zanieczyszczeniem roślinami wodnymi. Do ujęcia niewielkich ilości wody wystarcza studnia przybrzeżna o średn. 1,0- 1,5 m. Przewód grawitacyjny takiego urządzenia należy zaopatrzyć w zasuwę, a ponadto do okresowego płukania tego przewodu należy doprowadzić wodę pod ciśnieniem. Większe studnie przybrzeżne należy zaopatrzyć w siatkę pionową oddzielającą rury ssawne od dopływu wody z jeziora lub zbiornika. Przy ujęciu wody ze zbiorników dolinowych stosuje się bądź ujęcie wody umieszczone w korpusie zapory, jak np. w zbiorniku na Wapienicy, bądź też (w zaporach ziemnych) ujęcie to stanowi konstrukcję niezależną jak w ujęciach wody z jezior. Woda, szczególnie w zbiornikach płytkich, ulega zanieczyszczeniu wskutek nadmiernego rozwoju planktonu i roślinności. Zwalczanie planktonu przeprowadza się za pomocą miedziowania (0,3-0,5 g CUS04 na 1 m wody); roślinność się kosi i wyciąga na brzeg. [przypisy: jak obliczyć schody, tynki gipsowe czy cementowo wapienne, panele fotowoltaiczne opłacalność ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jak obliczyć schody panele fotowoltaiczne opłacalność tynki gipsowe czy cementowo wapienne