Ujecie wody zródlanej

Woda powierzchniowa przedostająca się do źródła powinna być przefiltrowana, tzn. przynajmniej przejść przez warstwę gruntu o odpowiedniej miąższości (dla piasku drobnego 5 m). Ujęcie wody źródlanej musi być wyposażone w zbiornik, przewód ssawny zaopatrzony w kosz (smok), przelew, spust, właz, kanał wentylacyjny i urządzenia do pomiaru wydajności. Dla zabezpieczenia przed większymi wahaniami temperatury wody stosuje się izolacje. Dla małych źródeł wystarczają kręgi betonowe, dla większych buduje się zbiornik najczęściej z betonu. Pojemność zbiornika powinna być tak dobrana, -aby prędkość przepływu wody przez zbiornik wynosiła poniżej 0,1 misek. Włazy do zbiorników małych ,zaopatruje się w stopnie lub drabinki stalowe. Włazy te zamykane są szczelnymi pokrywami, z uszczelkami gumowymi, aby z zewnątrz nie dostawały się, zanieczyszczenia wraz z wodą opadową. Komory ujęć większych mogą być zaopatrzone w szczelne drzwi stalowe. Wentylację zbiornika można wykonać z przewodów rurowych, zaopatrzonych w górnej części w daszek i siatkę. [więcej w: panele fotowoltaiczne opłacalność, aparici, kto wynalazł beton ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparici kto wynalazł beton panele fotowoltaiczne opłacalność