Wybór proporcji filara

Pod względem wyglądu zewnętrznego filary mają rozmaite proporcje i mogą być szerokie i przysadziste lub cienkie i smukłe . Wybór proporcji filara nie tylko zależy od wielkości jego przekroju, który zależy od obciążenia. W wielu wypadkach filary nie są wykorzystane pod względem statycznym, lecz wymiary ich są podyktowane względami architektonicznymi, których zadaniem jest uzyskanie właściwego wyrazu mocy lub lekkości. Znaczenie filarów jeszcze bardziej wzrasta, kiedy opierają się na nich łęki. Siły ukośne, wynikające z rozporu konstrukcji łukowych, powinny być zlokalizowane w rdzeniu przekroju filara. Dlatego też stosowanie zbyt cienkich filarów przy użyciu łęków wymaga duże] umiejętności. W środkowych filarach siły skośne, przeważnie jednakowe po obu stronach, dają wypadkową w postaci siły pionowej, działającej na cienki filar bez szkody. Filary skrajne natomiast, obciążone z jednej tylko, strony, wymagają wzmocnienia. W takich wypadkach filary skrajne buduje się odpowiednio zgrubione albo stosuje się przypory lub ściągi stalowe, ułożone u nasady łęku we wszystkich przęsłach między filarami. Filary międzyokienne, jako części muru, mają fakturę przeważnie taką samą, jak pozostałe fragmenty muru. Podział filarów spoinami tworzy siatkę związaną proporcjami i wielkościami z pozostałą częścią muru. Obróbka kamienia przeważnie jest jednolita na całej powierzchni muru i filarów. Zbyt cienkie filary lub kolumny natomiast odróżniają się sposobem swego wykonania od tła muru, dla większego podkreślenia swej smukłości i odrębności. Filary występujące w części cokołowej często mają takie samo, rozczłonowanie poziome jak mury w postaci boniowania lub rustykowana. Nadaje to filarom wyraz mocy łączy je z całością cokołu. [hasła pokrewne: jak obliczyć schody, porządek toskański, aparici ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparici jak obliczyć schody porządek toskański