Wzgledy architektoniczne

Przy dużym zagęszczeniu otworów występują cienicie filary, których dłuższy bok przekroju ustawiony jest w grubości muru. Względy architektoniczne często nadają bardziej urozmaiconą. formę filarom. Są to filary o kształtach złożonych. Przez wydęcie narożników lub wgłębienie w bokach filaru, uzyskuje się pionowy podział, który nadaje filarowi smukłość i lżejszy wygląd. Pod tym względem filar gotycki przoduje. Rozczłonowania pionowe w postaci gęstego laskowania otaczającego właściwy filar wywierają wrażenie nadzwyczajnej lekkości . Filary narożne mają odmienną formę niż fibry środkowe ze względu na inny wymiar filaru, gdyż skrajne filary bywają najczęściej szersze niż środkowe oraz ze względu na konieczność zagierowania muru. Przykład filaru narożnego. W tym wypadku filar narożny wzbogacony został pilastrami od zewnątrz i półkolumnami od strony wewnętrznej. Kształt filarów w rzucie poziomym nie zawsze jest regu larny, Filar taki ma swój przód i tył. Przód jest bardziej wzbogacony profilowaniem pionowym i obrócony jest w kierunku bardziej reprezentacyjnym. Tył filaru o wydłużonej części otrzymał taką formę ze względów konstrukcyjnych w celu prze- niesienia dużych sił ukośnych. Jest to bardzo charakterystyczny przykład logicznego zastosowania formy. [patrz też: wilgotność powietrza, lekkie ścianki działowe, wełna mineralna isover ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: lekkie ścianki działowe wełna mineralna isover wilgotność powietrza