Zdolność regulacji spalania i ustawienie pracy kotła

Zdolność regulacji spalania i ustawienie pracy kotła na małą wydajność, która ma duże znaczenie w ogrzewaniach domowych, przede wszystkim w porze przejściowej i przy pracy nocnej, można poprawić jeszcze bardziej, stosując dla tego okresu czasu mniejszą niż normalnie ziarnistość koksu. Często spotykane zdanie, że paleniska koksowe są szczególnie uciążliwe w regulacji nie jest słuszne. Palenisko koksowe może być nawet w krótkim czasie przystosowane do uzyskania znacznych zmian wydajności jednak szybkie przerwanie biegu pracy kotła nie jest możliwe. Żeliwne kotły członowe przy właściwym opale i fachowej obsłudze dają całkiem zadowalające wykorzystanie. ciepła. W starannie obsługiwanych urządzeniach ustalono wielokrotnie w przekroju rocznym sprawność 72 -7- 74%. Dla małych kotłów trzeba przyjmować wartości mniejsze o 5 -7- 10 %, szczególnie zaś wtedy, gdy nie można wykorzystać oddawania ciepła z powierzchni zewnętrznych. Jako przykład pokazano na rys. 2-8 wyniki szeregu prób przeprowadzonych z kotłem na koks o średniej wielkości, przy natężeniu 5000 -7- 9000 kcal/mh. Z wykresu widać, że sprawność nieco spada wraz ze wzrostem natężenia. Wartość optymalna leży zwykle poniżej połowy wydajności, np. w ko- tłach wodnych ze spalaniem dolnym równa jest 4000 kcal/mh. Dopiero przy natężeniu powierzchni ogrzewalnej mniejszej niż 2500 kcal/mh, sprawność znacznie spada. Taki przebieg sprawności jest typowy dla kotłów na koks wyjasnia on dlaczego w praktycznym użytkowaniu można uzyskać względnie dobre wykorzystanie opału przy silnie zmieniającym się obciążeniu. Można stąd również wywnioskować, że w przypadku większych urządzeń lepiej jest pracować przy słabszych obciążeniach i ,przy dłuższym wykorzystaniu kotła. Podstawą dla uzyskania korzystnego przebiegu krzywej sprawności jest przyjęcie powierzchni ogrzewalnych z pewnym nadmiarem, wskutek czego temperatura spalin jest utrzymywana w dopuszczalnych granicach także i w górnym zakresie obciążeń. Straty wywołane oddawaniem ciepła przez kocioł na zewnątrz – określane jako ostatnia pozycja przy rozpatrywaniu bilansu cieplnego – wynoszą dla tych typów kotłów 5 – 8 %. Określenie tej ostatniej pozycji bilansu jest ważne dla ostatecznego oznaczenia sprawności urządzenia kotłowego przez pomiar strat. Straty związane z ciepłem unoszonym przez spaliny, przede wszystkim w postaci CO, występują przeważnie wskutek zbyt małej granulacji opału oraz przez niedostateczne doprowadzenie powietrza wtórnego w kotłach ze spalaniem górnym. Aby zbliżyć wykorzystanie ciepła w praktycznym użytkowaniu do wartości uzyskiwanych podczas badań, ważne jest usunięcie nieszczelności w drzwiczkach paleniskowych i w kanałach, utrzymywanie czystych powierzchni ogrzewalnych, tzn. wolnych od osadów i w miarę możności unikanie zanieczyszczenia rusztu żużlem, co najczęściej występuje w okresie rozpalania . W celu zapewnienia prawidłowego działania kotłów ogrzewniczych należy je zaopatrzyć w wymienione niżej wyposażenie i osprzęt. [patrz też: forum bonsai, koszt studni głębinowej, pianki natryskowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum bonsai koszt studni głębinowej pianki natryskowe