Andrea Palladio

Obok Vignoli drugi wielki architekt odrodzenia Andrea Palladio zajmował się również zagadnieniami porządków architektonicznych. Jego opracowanie porządków stanowi pewną odmianę w traktowaniu detalu. Wielkość modułu określonego przez Palladio równa się średnicy kolumny u podstawy. Moduł dzieli się tu na 60 minut. Dotyczy to wszystkich porządków oprócz doryckiego, w którym moduł równa się promieniowi kolumny przy nasadzie. Odróżnia się wtedy moduły duży i mały. Mały moduł dzieli się na 30 minut. Z tego wynika, że minuty są jednakowe w obu modułach. Paldadio inaczej ustala ,wysokość kolumn, np. kolumnę dorycką przyjmuje się na 15 modułów małych (bez stopy) lub na 17 i l/a modułów w kolumnie ze stopą. W kolumnach korynckich przyjmuje 91/2 modułu dużego, co stanowi 19 modułów małych. Palladio wprowadza porządek kompozytowy, o wysokości kolumny wynoszącej 10 modułów dużych. W szczegółach Palladio unika zbyt kanciastych form, a zamiast nich często wprowadza unie opływowe, np. w podstawach stóp kolumn lub we fryzach, Mniej natomiast przestrzega zasady nienadwieszania elementów. Profile uskoków są u niego pełniejsze i bardziej rzeźbione. Wzory Palladia w mniejszym stopniu były stosowane niż Vignoli, chociaż sam Palladio zostawił po sobie znacznie większy dorobek twórczy niż Vignola . [więcej w: jak obliczyć schody, porządek toskański, aparici ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aparici jak obliczyć schody porządek toskański