dzielimy kolumne

Sposób 1. Po ustaleniu średnic dolnej i górnej oraz wrysowaniu wysokości kolumny po odcięciu wysokości głowicy i stopy dzielimy kolumnę na 3 części. W poziomie 1/3 części mierzonej od dołu rysujemy łuk o promieniu 1 modułu. Z górnego przekroju (zmniejszonego) kolumny rzutujemy na ten łuk, odcinając jego część. Odcinek ten dzielimy na pewną dowolną liczbę części (np. 4) i na tyleż części dzielimy pozostałą wysokość kolumny. Odrzutowując odpowiednie punkty podziału łuku na proste poziome poprowadzone z punktów podziału pozostałej wysokości kolumny, otrzymamy krzywą entazis. Krzywa ta będzie częścią sinusoidy. Sposób 2. Po ustaleniu średnic, dolnej i górnej oraz wrysowaniu wysokości kolumny po odcięciu wysokości głowicy i stopy rysujemy oś pionową kolumny . Promieniem równym 1 modułowi wyznaczamy z zewnętrznej krawędzi górnej średnicy na osi kolumny punkt K. Łączymy punkty C i K prostą przedłużoną do poziomu poprowadzonego na wysokości 1/3 kolumny. Układ promienistych prostych przetnie nam oś kolumny w dowolnych punktach, Odcinki odmierzone na tych prostych poza punktami przecięcia z osią kolumny w wielkości 1 modułu dadzą entazis. Dla uzyskania bardziej efektownej linii entazis można kolumnę w lis wysokości nieznacznie rozszerzyć (1/40 średnicy). Dolna część tworzącej kolumny jest wtedy linią prostą lekko wychyloną, górna pozostaje jak poprzednio sinusoidą, jednakże narysowaną nieco większym promieniem koła pernoeniczego. Trzon kolumny kończy się u góry wałkiem (astragal), na którym opiera się głowica. [więcej w: nadproże strunobetonowe, ocieplenia poddasza, tynki gipsowe czy cementowo wapienne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nadproże strunobetonowe ocieplenia poddasza tynki gipsowe czy cementowo wapienne