Gzyms dorycki

Gzyms dorycki jest różny, zależnie od rodzaju kształtowania. Jako szczegół charakterystyczny dla niego, należy podkreślić pewien wyjątek od ogólnej zasady konstruowania gzymsów. Gzyms ten jest czteroczęściowy u dołu i u góry, ma uskoki i w środku dwa płycienie. Płycień dolny ma ząbki albo wsporniki. Wysokość ząbków wynosi 3 p., szerokość 2 p. Proporcja jak w tryglifach 2 : 3, zamiast uskoków występują wałki, piętki i wklęski. Belkowanie porządku jońskiego odznacza się subtelnością form. Architraw 3częściowy jest bogato rozprofilowany, ma wysokość 11/4 md.; fryz zupełnie gładki ma wysokość 11/2 md.; gzyms pięcio- częściowy bardzo ozdobny w dolnej partii ma wysokości 13/4 md. A zatem elementy belkowania stopniowo narastają, uzyskując łączną wysokość 41/2 md., co stanowi 1/4 wysokości kolumny (18 md.). Szczegóły i rozprofilowanie architrawu oraz gzymsu. Belkowanie porządku korynckiego w swojej formie zbliżone jest do belkowania- jońskiego, jest jednak jeszcze bogatsze. Architraw 3-częściowy z mocnym, zakończeniem rzeźbioną piętką ma również rzeźbione wyskoki. Fryz jest gładki. Sześcioczęściowy gzyms ma bogato rzeźbione wsporniki podtrzymujące płycień górny. [podobne: nowoczesne rolety wewnętrzne, warunki przyłączenia do sieci gazowej, stylowe kuchnie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nowoczesne rolety wewnętrzne stylowe kuchnie warunki przyłączenia do sieci gazowej