Gzyms toskanski

Gzyms toskański składa się z 3 części. Uskok dolny stanowi piętka wysokości 4 p. Płycień z widocznym i wystającym w dół kapinosem wynosi 7 p.; uskok górny. składający się z wałeczka (1 p.) i ćwierćwałka (4 p.), wieńczy gzyms. Belkowanie porządku doryckiego może być dwojakie. Zastosowanie do gzymsu ząbków lub wsporników decyduje o nazwie całego porządku. Całkowita wysokość belkowania wynosi 1/4 wysokości kolumny. Ponieważ kolumna korycka ma 16 modułów, przeto wysokość belkowania wynosi 4 md. Belkowanie dzieli się na architraw (1 md.), fryz (11/2 md.) i gzyms (1112 md.) Architraw w porządku doryckim ząbkowym jest gładki, we wspornikowym ma jeden wyskok zakończony półeczką. Pod półeczką, na przedłużeniu tryglifów, występują łezki. Fryz dorycki składa się z tryglifów i metop. Tryglify ustawione w osiach kolumn mają szerokość 1 modułu. Odstępy między tryglifami, nazywane metopami, mają szerokość 11/2 md. Z rozmieszczenia tryglifów wynika odstęp osiowy kolumn, wynoszący 5 md., 7,5 md., 10 md., w zależności od tego, ile tryglifów zmieści się w inter-kolumnie jeden, dwa lub trzy. Tryglify są dzielone rowkami o przekroju trójkątnym; pola między rowkami wynoszą 2 p. Metopy w kształcie kwadratowym stanowią tło do wypełnienia płaskorzeźbami o tematyceróżnej. Są to przeważnie czaszki wołów lub części zbroi rycerskiej. [przypisy: nowoczesne rolety wewnętrzne, warunki przyłączenia do sieci gazowej, stylowe kuchnie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: nowoczesne rolety wewnętrzne stylowe kuchnie warunki przyłączenia do sieci gazowej