Kanele lub inaczej zlobki pionowe

W porządku niepełnym (bez piedestału) całkowita wysokość wynosi 15 części, z tego 1/5 stanowi belkowanie (3 części). Proporcja wysokości kolumny do belkowania jest zawsze ta sama i wynosi 4:1 ). Konstruowanie każdego. porządku odbywa się zatem w pewnej kolejności. Całkowitą wysokość porządku dzieli się na 19 lub 15 części, zależnie od tego, czy pełny lub niepełny ma być porządek; następnie odcina się 3 górne części na belkowanie oraz 12 części na kolumnę. Wysokość kolumny dzieli się znowu przez liczbę modułów Istnieje jeszcze jedna zależność obowiązująca wszystkie porządki, a mianowicie: dolna część stopy, kwadratowa w rzucie poziomym, nadaje wymiar szerokości piedestału . Przekątna tego kwadratu wynosi 4 moduły. Po przygotowaniu takiego schematu szczegóły każdego porządku wrysowuje się w każdym porządku inaczej, Piedestały wszystkich porządków mają w myśl zasady trój działu cokoliki i gzymsiki. Proporcje trzonu piedestałów jednakże są różne. W kolejności porządków od toskańskiegodo korynckiego proporcje piedestałów nabierają coraz większej smukłości. Profile cokolików i gzymsików z prostych i surowych stają się bardziej delikatne, lecz obfitsze w rozprofilowaniu. Trzony kolumn wszystkich porządków mają zwężenie z górnej części, tzw. entazis. Trzon kolumny toskańskiej jest gładki. Trzony innych porządków są kanelowane. Kanele lub inaczej żłobki pionowe w liczbie 20-24 rozmieszczone są na całym obwodzie kolumny w kształcie łuków wklęsłych, w porządkach: doryckim, o krawędziach ostrych, w jońskim i korynckim o krawędziach ściętych, [więcej w: domy w stylu skandynawskim, porzadek toskanski, olx białogard ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy w stylu skandynawskim olx białogard regulus grzejniki kanałowe