“Kocioł na węgiel”

Kocioł na węgiel przystosowany do spalania paliw bogatych w gaz i nie spiekających się. W członie widać specjalny kanał dla dopływu powietrza wtórnego. Ilość powietrza wtórnego można regulować za pomocą przepustnicy obrotowej. Powietrze to zostaje podgrzane w kanale, co jednocześnie powoduje ochłodzenie części kotła stykających się bezpośrednio z ogniem. Dolny koniec leja zasypowego, narażony na działanie wysokich temperatur, jest wykonany ze specjalnego materiału i może być wymienny. Szczeliny rusztu są węższe, a warstwa żaru cieńsza niż w kotle na koks. Opalanie olejem wymaga obliczonej z dostatecznym zapasem i niezbyt silnie chłodzonej komory spalania. W kotłach ze spalaniem górnym można zatem zainstalować paleniska olejowe, przy czym wskazane jest wyłożenie paleniska szamotem. Dla średnich i dużych wydajności wykonuje się specjalne kotły olejowe bez rusztu, z rozszerzoną komorą spalania. Przednie człony takiego kotła otrzymują zamiast płyty osłaniającej palenisko (częściowo także między drzwiczkami paleniskowymi i drzwiczkami popielnikowymi) wstawianą płytę pokrytą szamotem i podtrzymującą palnik. Tylna ściana i zsyp popiołowy są obmurowane cegłami szamotowymi. To samo stosuje się często do części ścian bocznych i górnej przykrywy. Kotły na koks mogą być również używane do opalania gazem miejskim, jeżeli wbuduje się specjalne palniki. Wprawdzie w tego rodzaju ogrzewaniu gazowym nie osiąga się sprawności takich jak w specjalnych rodzajach pieców gazowych, lecz w razie potrzeby istnieje możliwość przejścia na opał stały. Należy przy tym zwrócić uwagę na przepisy dotyczące odprowadzania spalin. Typy żeliwnych kotłów członowych o określonej wielkości znacznie upodobniły się do siebie w czasie rozwoju ich konstrukcji. Nie wprowadzono jednak, jak w przypadku radiatorów, normowania głównych wymiarów, ponieważ zmiana urządzeń produkcyjnych spowodowałaby niezwykle wysokie koszty ponadto kotły starych typów muszą być ciągle jeszcze produkowane. [patrz też: forum bonsai, koszt studni głębinowej, pianki natryskowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum bonsai koszt studni głębinowej pianki natryskowe