Napełnianie i opróżnianie

W najniższym punkcie urządzenia kotłowego należy przewidzieć odcinany przewód do napełniania względnie opróżniania. Przewód ten łączy się z przewodem wodociągowym za pomocą węża. Jeżeli nie ma przewodu z wodą pod ciśnieniem, wtedy napełnianie odbywa się ręczną pompą. Powinna być zapewniona możność odejmowania przewodów do napełniania lub do opróżniania, aby palacz. mógł sprawdzić szczelność urządzeń odcinających i miał możność zabezpieczenia przed wadliwością ich działania. Termometr. Do wskazywania temperatury wody każdy kocioł na wodę ciepłą powinien mieć termometr zmontowany na przewodzie zasilającym. Na ogół używa się plynowych termometrów kątowych, zaopatrzonych w ochronną obudowę z umieszczoną z tyłu skalą. Zbiorniczek płynowy termometru powinien dochodzić aż do środka strumienia wody. Ze względu na to, że termometry przeznaczone do eksploatacji są zazwyczaj niedokładne, zaleca się stosować w dużych kotłach obok termometru dodatkową tuleję zanurzoną w przewodzie, która umożliwia kontrolę termo- metru przeznaczonego do eksploatacji za pomocą dokładnego termometru rtęciowego. Podczas kontroli należy nalać do tulei nieco rzadkiego oleju. Manometr i wskaźnik poziomu wody. Kotły parowe muszą mieć manometr odpowiadający zakresowi panujących w nich ciśnień i wskaźnik poziomu wody z zaznaczeniem wysokości normalnego poziomu wody. Polecenia godne są również urządzenia alarmowe, które działają przy zbyt wysokim ciśnieniu lub przy zbyt niskim poziomie wody (gwizdawki sygnalizacyjne). [przypisy: forum bonsai, koszt studni głębinowej, pianki natryskowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum bonsai koszt studni głębinowej pianki natryskowe