Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Budownictwo i architektura : Royal Elephant Pavilion Competition / Visiondivision

Saturday, May 5th, 2018

Visiondivision podzielił się z nami swoim projektem dla Royal Elephant Pavilion, który został nagrodzony wyróżnieniem w nie tak zwykłej konkurencji.
Niedawno szwedzki król Karol XVI Gustaw otrzymał dwa kobiece słonie od króla i królowej Tajlandii, aby wyrazić swoją wdzięczność za stworzenie buddyjskiego pawilonu na północy Szwecji.
W wyniku tego wydarzenia powstał konkurs na zaprojektowanie urządzeń dla dwóch słoni.
Więcej o pawilonie dla słoni po przerwie.
Zdecydowaliśmy się zlokalizować dom słoni na zamku rodziny królewskiej na wyspie poza Sztokholmem. …read more

Części składowe ogrzewań wodą ciepłą i ogrzewań parowych

Monday, February 26th, 2018

W zwykłych ogrzewaniach centralnych szerokie zastosowanie znalazł typ kotła wykonany po raz pierwszy przez Strebla. Zaletą tego typu kotła jest jego niski koszt ze względu na produkcję seryjną, odporność materiału na korozję oraz możność montowania jednostek o dowolnej wielkości z niewielkiej ilości typów członów, które łatwo transportować na miejsce i składać, względnie wymieniać dalszą zaletą jest mała wysokość kotła i łatwość obsługi. Warunek, aby urządzenia ogrzewcze mogły działać bez stałego dozoru, zmusza do spalania w kotłach zaopatrzonych w lej zasypowy opału ubogiego w gazy i popiół. Stąd żeliwne kotły członowe służą przede wszystkim jako kotły do spalania koksu. W wykonaniach specjalnych, tak zwanych “kotłach węglowych” można również spalać ekonomicznie inny opał, jak chudy węgiel, brykiety, odpadki drewna itp. …read more

“Kocioł na węgiel”

Monday, February 26th, 2018

“Kocioł na węgiel” przystosowany do spalania paliw bogatych w gaz i nie spiekających się. W członie widać specjalny kanał dla dopływu powietrza wtórnego. Ilość powietrza wtórnego można regulować za pomocą przepustnicy obrotowej. Powietrze to zostaje podgrzane w kanale, co jednocześnie powoduje ochłodzenie części kotła stykających się bezpośrednio z ogniem. Dolny koniec leja zasypowego, narażony na działanie wysokich temperatur, jest wykonany ze specjalnego materiału i może być wymienny. …read more

Wybór opału

Monday, February 26th, 2018

Decyzja co do użycia opału i wyboru rodzaju kotła zależy w poszczególnych przypadkach w znacznym stopniu od kosztu wytwarzania ciepła z opału będącego do dyspozycji. W przypadku węgla kamiennego i koksu, ważny jest dla dobrego działania i wykorzystania ciepła wybór właściwej granulacji paliwa dostosowanej do paleniska. Im większa jest grubość warstwy żaru, tym grubszy powinien być sortyment opału wpływa na to także wielkość kotła. Zbyt drobna granulacja, nawet w przypadku ubogiego ,w gazy opału jak koks, zwiększa w spalinach ilość części niespalonych zbyt gruba ziarnistość prowadzi do nadmiaru powietrza, a przez to do zwiększenia strat. W kotłach ze spalaniem górnym wysokość warstwy żaru oblicza się od górnej krawędzi rusztu do dolnej krawędzi drzwiczek paleniskowych, a w kotłach ze spalaniem dolnym liczy się od górnej krawędzi rusztu do dolnej krawędzi leja zasypowego. …read more