Posts Tagged ‘porządek toskański’

Projektujac studnie nalezy uwzglednic nastepujace warunki

Thursday, September 5th, 2019

Projektując studnie należy uwzględnić następujące warunki: a) depresja nie powinna być większa niż 2-3 m (duże depresje wpływają ujemnie na trwałość studni oraz na roślinność w sąsiedztwie studni), b) prędkość dopływu wody do studni nie może przekraczać dopuszczalnych granic. Wzajemne odległości studzien wynoszą 50-250 m, zależnie od średnicy studzien i wydajności warstwy wodonośnej. Studnie oddziałują wzajemnie na siebie i ogólna ich wydajność ulega zmniejszeniu. Przy obliczaniu wydajności studni należy przede wszystkim określić stopień przepuszczalności gruntu, w szczególności wartość współczynnika przepuszczalności (k) warstwy wodonośnej. Wartość tę można oznaczyć w sposób doświadczalny, na podstawie pomiaru ilości wody (Q) stale czerpanej ze studni oraz pomiarów ustalonego zwierciadła wody w siąsiedruch otworach . …read more

Architektura 21szego wieku : Kompromisy dla Guggenheima

Tuesday, September 3rd, 2019

Wydaje się słuszne, że ponieważ Guggenheim jest obecnie wyposażony w dzieła swojego projektanta, Franka Lloyda Wrighta, powinniśmy przedstawić niektóre z procesów pracy kultowego muzeum.
Znany ze swojej białej, zakrzywionej formy, ważne jest, aby pamiętać, że obecne wykonanie muzeum znacznie różni się od oryginalnych pomysłów Wrighta.
Walka między architektem a klientem (w tym przypadku Solomon R.
Guggenheim, zamożny przedsiębiorca górniczy), aby zobaczyć się w cztery oczy, nie jest czymś nowym, jednak warto zastanowić się, czy renomowane muzeum będzie miało swój status, jeśli to było tak, jak początkowo wyobrażał sobie Wright: struktura wielokątna, częściowo w kolorze niebieskim lub być może struktura z czerwonego marmuru z długimi, cienkimi ceramikami z czerwonej cegły.
Więcej o Guggenheim po przerwie. …read more

Budownictwo wczoraj i dzis : Sunbeams Music Center / Napper Architects

Monday, September 2nd, 2019

Architekci Napper udostępnili swój projekt dla Sunbeams Music Center, projektu charytatywnego z siedzibą w Anglii, który działa z osobami niepełnosprawnymi w każdym wieku.
Projekt będzie pierwszym tego rodzaju, ponieważ zaoferuje nowe centrum terapii muzycznej, które jest ściśle związane z otoczeniem.
Sunbeams Music Trust, organizacja charytatywna założona prawie 15 lat temu przez miejscową rezydent Annie Mawson, wykorzystuje muzykę w sposób terapeutyczny, aby zachęcić do komunikacji i integracji społecznej, budować poczucie własnej wartości i pewność siebie oraz poprawić jakość życia, czyniąc prawdziwa różnica w życiu ludzi..
Mała organizacja charytatywna stała się jedną z wiodących organizacji Arts In Health w Wielkiej Brytanii.
Jesteśmy podekscytowani, że Rada Okręgu Eden uznała, że Sunbeams Music Center będzie unikalnym architektonicznie i inspirującym budynkiem. …read more

Nowoczesna architektura : Bibliosphere / Greeen! Architekci

Monday, September 2nd, 2019

Greeen! Architekci udostępnili swoją ofertę konkursową na nową bibliotekę i budynek biurowy Uniwersytetu Duisburg-Essen w Niemczech.
Młoda praktyka architektoniczna koncentruje się na ekologicznych i zrównoważonych podejściach do projektowania.
Na ich wniosek duży kompleks ekologiczny zamierza stworzyć miejsce, w którym miasto i uniwersytet są splecione razem.
Więcej o propozycji po przerwie.
Bibliosfera , przezroczyste i naturalnie wentylowane środowisko, stanowi dominujący punkt centralny kompleksu. …read more