Stalowe kotły grzewcze

Kotły małe i średnie Obok kotłów żeliwnych stosuje się również często kotły stalowe, szczególnie w ogrzewaniach wodnych. Jeśli są one wykonane jako kotły członowe, wtedy ich konstrukcja jest podobna do omówionych poprzednio kotłów żeliwnych. Częściej jednak spotyka się formę cylindryczną, wygodniejszą ze względów wykonawczych z wbudowaną wewnątrz komorą paleniskową. W kotle z członami w kształcie pierścieni, umieszczono koncentrycznie wokół paleniska szereg cylindrycznych członów o rozmaitych średnicach. Poszczególne człony są połączone u dołu i u góry złączkami ustawionymi promieniowo spaliny prowadzi się pomiędzy członami w górę i na dół do otworu wylotowego umieszczonego na dole. Kotły stalowe są mniej narażone na skutki nieuważnej obsługi (zasila- nie zimną wodą, brak wody, kamień kotłowy) niż kotły żeliwne, wytrzymują wyższe obciążenia powierzchni ogrzewalnej i mogą być stosowane także przy wyższych ciśnieniach i temperaturach. Okres użytkowania tych kotłów jest jednak zazwyczaj krótszy niż kotłów żeliwnych, ponieważ rury i blacha stalowa ulegają łatwiejszemu zniszczeniu przez korozję zarówno przez wodę, jak i spaliny. Ostatnio Związek Wytwórców Kotłów Stalowych – w porozumieniu z odpowiednimi władzami – wprowadził znakowanie jakościowe 1) kotłów stalowych o wydajności do 200 000 kcal/h, które spełniają wymagania jakościowe w zakresie ich konstrukcji i wykonania. Między innymi musi być zapewniona możliwość krótkotrwałego przeciążenia kotła o 25, ponadto kocioł nie powinien sprawiać żadnych technicznych trudności w pro- wadzeniu palenia podczas pracy ciągłej przy wydajności równej 40 % nominalnej (kocioł mały) – względnie 30% (kocioł średni). Przy wydajności nominalnej sprawność powinna wynosić przynajmniej 70%. [hasła pokrewne: forum bonsai, koszt studni głębinowej, pianki natryskowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum bonsai koszt studni głębinowej pianki natryskowe