Typy kotła

Typ kotła, znajdujący zastosowanie zarówno jako kocioł parowy, jak i kocioł wodny. Płaski ruszt można zasilać ręcznie albo za pomocą mechanizmu narzutowego. Częściej spotyka się kotły wyposażone w ruszt specjalny oraz w regulowane paleniska ślimakowe padsuwowe typu sztoker, W kotle w rurę płomienicową o dużej średnicy wbudowano palenisko mechaniczne z podmuchem strefowym i z zastosowaniem rusztu taśmowego, które można wyciągnąć do przodu, jeżeli zachodzi potrzeba dokonania napraw. Wydajność spalania reguluje się przez zmianę ilości powietrza dopływowego oraz przez zmianę wysokości warstwy opału, przy czym szybkości posuwu rusztu i ilości powietrza w poszczególnych strefach mogą być równocześnie dostosowywane do rodzaju opału. Górna wydajność graniczna wynosi w kotłach tego typu 1,5-7-1,8 .106 kcal/h na kocioł.
Kotły o specjalnej konstrukcji do spalania koksu. Postulat większego uproszczenia lub ułatwienia obsługi, względnie oszczędzenia miejsca w dużych centralach cieplnych można także spełnić, jeżeli zastosuje się paleniska koksowe, rezygnując z tradycyjnej formy kotłów na koks . Zwykle kotły na koks mają wydajność do około 550000 kcal/h. Jak wykazało doświadczenie, nie można prawidłowo obsługiwać kotłów w tylnej części paleniska o długości rusztu 2 m i więcej, tak że praktyczna wydajność graniczna kotła wynosi 400 000 -7- 450 000 kcal/h. Większe wydajności można więc uzyskać jedynie za pomocą innych rodzajów palenisk i przy włączaniu mechanicznych środków pomocniczych do wstrząsania rusztu i usuwania pozostałości spalania. Zmniejszanie liczby kotłów w centrali cieplnej powoduje jednak konieczność poprawienia zdolności regulacyjnej i możliwości nastawiania urządzenia na małą wydajność (okres przejściowy, praca w nocy). Spośród rozmaitych nowych konstrukcji kotłów, które pojawiły się w latach powojennych, zostaną omówione dwa najbardziej godne uwagi. [więcej w: ornament stylu doryckiego, kto wynalazł beton, panele fotowoltaiczne opłacalność ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kto wynalazł beton ornament stylu doryckiego panele fotowoltaiczne opłacalność