UJECIA WODY RZECZNEJ

UJĘCIA WODY RZECZNEJ 5. 4. 1. Ujęcie wody z rzek Miejsce i głębokość ujęcia należy tak dobrać, aby zapewnić dobrą jakość wody oraz ciągłość pracy urządzenia. Umiejscawia, się je zawsze powyżej osiedla, w miejscu gdzie woda jest głęboka i ma odpowiednią prędkość. Ujęcie można wykonać w nurcie, przy brzegu lub w zatoce wykonanej na wklęsłym brzegu. Przy ujęciu usytuowanym w nurcie lub na brzegu głębokość wody przy najniższym stanie powinna wynosić ok. 2,5 m, ze względu na właściwe umieszczenie wlotu (1-1,5 m od dna rzeki): Odległość ta zabezpiecza wlot przed dostaniem się rumowiska z dna, szczególnie podczas powodzi. Ponadto wlot powinien znajdować się na głębokości 1-1,5 m pod zwierciadłem wody. Głębokość taka umożliwia ochronę wlotu przed. roślinami i, różnymi przedmiotami pływającymi, a ponadto zapewni bardziej równomierną temperaturę wody. Na rzekach małych otwory wlotowe umieszcza się przy brzegu wklęsłym; na dużych – bliżej nurtu. [więcej w: stylowe kuchnie, beton architektoniczny, wilgotność powietrza ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: stylowe kuchnie wilgotność powietrza beton architektoniczny