Urządzenie regulacyjnego paleniska gazowego ogrzewania wodą ciepłą

Strumień dopływającego do paleniska gazu przechodzi najpierw przez zabezpieczający regulator ciśnienia a, który zabezpiecza palnik przed wahaniami ciśnienia w sieci, a więc reguluje równomierność spalania, a równocześnie przerywa dopływ gazu przy przekroczeniu dolnej granicy ciśnienia. Współpracując z zabezpieczeniem zapłonu g regulator ciśnienia zamyka dopływ gazu również wtedy, gdy gaśnie płomień zabezpieczający (dyżurny), a otwiera dopływ gazu dopiero po za- paleniu tego płomienia. Za regulatorem ciśnienia jest umieszczony właściwy regulator przepływu gazu b jest on sterowany czujnikiem tempera- tury c umieszczonym w obiegu wodnym ogrzewania. Można więc utrzymywać stałą temperaturę zasilania, ustalaną zależnie od temperatury zewnętrznej, a niezależnie od poboru ciepła (praca półautomatyczna). Jeśli wydajność kotła ma być sterowana bezpośrednio w zależności od temperatury pomieszczenia (praca w pełni zautomatyzowana), wtedy trzeba dołączyć do przewodów sterujących zaworu regulacyjnego czujnik umieszczony w pomieszczeniu czujnik c służy w tym przypadku jedynie do ograniczania temperatury od góry lub do uniknięcia wrzenia w kotle. W kotłach parowych można uniknąć w ten sposób przekroczenia najwyższego ciśnienia roboczego i wyrzucenia pary przez przyrząd bezpieczeństwa. Przewody sterujące przepływ gazu zakończone są plomieniami regulującymi strumień d w komorze spalania. Jeżeli między czujnikiem pokojowym a kotłownią jest duża odległość, stosuje się obecnie elektryczne przenoszenie impulsów sterujących, na przykład przez włączanie zaworu magnetycznego w przewodach sterowanych przez elektryczny termostat. Wydajność kotła można dostosowywać do zmian zapotrzebowania cie- pła zarówno przez dławienie dopływu gazu, jak i przez palenie z przerwami. Pierwszy rodzaj regulacji jest możliwy jedynie w pewnym zakresie, ponieważ nie można przekroczyć najmniejszej wartości wydajności palników. W małych urządzeniach i w pojedynczych kotłach stosuje się więc częściej palenie z przerwami, zwane również regulacją pulsacyjną albo regulacją dwupunktową. Palniki pracują wtedy zawsze przy pełnej wydajności, a więc z dobrą sprawnością i przy wyższych temperaturach spalin wymaganych dla uniknięcia skraplania pary. Skoki wydajności kotła przy ogrzewaniu centralnym dają się ledwie odczuć w temperaturze pomieszczenia, na co wpływa pojemność masy budynku a częściowo także urządzenia grzejnego. Czas włączania trzeba dostosować do właściwości instalacji ogrzewczej uwzględniając przy tym utrzymywanie wymaganej temperatury. [podobne: domy w stylu skandynawskim, porzadek toskanski, olx białogard ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: domy w stylu skandynawskim olx białogard regulus grzejniki kanałowe