Przenośne grzejniki z ogniw stalowych

W pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych znalazły zastosowanie przenośne grzejniki z ogniw stalowych wypełnione wodą albo olejem, ogrzewane przez rurę grzejną wprowadzoną przez dolną złączkę w poziomie. Można ponadto przy użyciu giętkich rur grzejnych (kabli grzejnych), folii lub specjalnych tkanin wykonywać ogrzewanie elektryczne ścian, podłóg, sufitów oraz sporządzać przenośne grzejniki w formie płyt. Właściwością wspólną dla tych wszystkich metod ogrzewania i urządzeń elektrycznych jest łatwość regulowania wydajności, prosta budowa, czystość działania i zbędna dodatkowa obsługa. Ze względu na wysoki koszt ciepła, trzeba zwrócić szczególną uwagę we wszystkich pomieszczeniach ogrzewanych elektrycznie na dobrą izolację cieplną ścian zewnętrznych oraz, jeśli pomieszczenia są krótko używane, na wysokie wartości izolacji wewnętrznej wszystkich ścian otaczających. Ogrzewanie centralne. Dane ogólne. O ogrzewaniu centralnym mówi się wtedy, gdy ciepło potrzebne do ogrzania wielu pomieszczeń jest wytwarzane w jednym miejscu (centrali) i doprowadzane zostaje do poszczególnych pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego. Zależnie od rodzaju czynnika grzejnego rozróżnia się ogrzewania wodne, parowe i powietrzne. Do ogrzewania normalnych budynków najczęściej jest stosowane ogrzewanie wodą ciepłą (o temperaturze zasilania do 100 st. C) i niskoprężne ogrzewanie parowe (ciśnienie w kotle do 0,5 atn). W przeciwieństwie do ogrzewania piecowego, ogrzewanie centralne wykazuje szereg zalet. Wytwarzanie ciepła w jednym tylko palenisku umożliwia jego lepsze wykonanie pod względem technicznym. Obsługa i regulacja wydajności stają się łatwiejsze, a wykorzystanie ciepła prze- ważnie korzystniejsze. Opalanie koksem stosowane zwykle w małych i średnich ogrzewaniach zapewnia spalanie bez dymu i sadzy. Z zasady urządzenie kotłowe jest także dozorowane i obsługiwane z większą umiejętnością niż duża liczba palenisk pojedynczych. Przy ogrzewaniu centralnym nie zanieczyszcza się pomieszczeń przy transporcie opału i popiołu, mniejsze jest zapotrzebowanie miejsca na przyrządy grzejne a ponadto istnieje możliwość ogrzewania pomieszczeń ubocznych, klatek schodowych, łazienek itp. A zatem wszędzie, gdzie trzeba ogrzewać równocześnie wiele pomieszczeń w jednym budynku, istnieje właściwe pole do stosowania ogrzewania centralnego. [hasła pokrewne: ornament stylu doryckiego, kto wynalazł beton, panele fotowoltaiczne opłacalność ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kto wynalazł beton ornament stylu doryckiego panele fotowoltaiczne opłacalność