Wybór opału

Decyzja co do użycia opału i wyboru rodzaju kotła zależy w poszczególnych przypadkach w znacznym stopniu od kosztu wytwarzania ciepła z opału będącego do dyspozycji. W przypadku węgla kamiennego i koksu, ważny jest dla dobrego działania i wykorzystania ciepła wybór właściwej granulacji paliwa dostosowanej do paleniska. Im większa jest grubość warstwy żaru, tym grubszy powinien być sortyment opału wpływa na to także wielkość kotła. Zbyt drobna granulacja, nawet w przypadku ubogiego ,w gazy opału jak koks, zwiększa w spalinach ilość części niespalonych zbyt gruba ziarnistość prowadzi do nadmiaru powietrza, a przez to do zwiększenia strat. W kotłach ze spalaniem górnym wysokość warstwy żaru oblicza się od górnej krawędzi rusztu do dolnej krawędzi drzwiczek paleniskowych, a w kotłach ze spalaniem dolnym liczy się od górnej krawędzi rusztu do dolnej krawędzi leja zasypowego. Siła ciągu wymagana dla prawidłowego działania wynosi dla małego kotła ze spalaniem górnym 12 -7- 3 mm H20, zaś dla średnich i dużych kotłów ze spalaniem dolnym 4 -7- 6 mm H20. . Wydajność, zdolność regulacji ciepła Wydajność jednostkowa (natężenie powierzchni ogrzewalnej) osiągana w żeliwnych kotłach członowych w zależności od typu kotła, od opału i od rozporządzalnej siły ciągu waha się w granicach 5000 -15000 kcal/msh. W celu zapewnienia jednolitego obliczania wielkości kotłów ustalono w normie DIN 4702 normalne wartości natężenia powierzchni ogrzewalnej dla najważniejszych rodzajów opału i typów kotłów. Wydajności te można osiągnąć dla opału stałego przy normalnym ciągu komina i przy dobrym wykorzystaniu ciepła w razie potrzeby można je w czasie użytkowania przekroczyć. Dla kotłów na koks ze spalaniem dolnym przyjmuje się zwykle następujące dane: natężenie normalne przy ogrzewaniu wodnym 8000 kcal/msh natężenie normalne przy ogrzewaniu parowym niskiego ciśnienia 7000 kcal/msh Przy właściwej obsłudze można używać kotły na koks do prawidłowej pracy ciągłej jeszcze przy 1/5 obciążenia normalnego. W tym celu powinny być spełnione następujące warunki: szczelność kotła, właściwa granulacja opału oraz niezbyt mała wysokość warstwy żarzącej się, szczególnie w paleniskach ze spalaniem górnym, ponieważ wskutek oziębiającego działania zimnych ścian paleniska – temperatura może spaść poniżej temperatury spalania koksu. [patrz też: forum bonsai, koszt studni głębinowej, pianki natryskowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: forum bonsai koszt studni głębinowej pianki natryskowe